Mentoring

“Není pravda, že máme málo času. Všichni máme stejně času. Jen ho někteří hodně promarní“ 
podpis-4.png

Proč a kdy mentoring

Po zkušenosti, kterou jsem získala jako člen vedení výrobního závodu, jsem si uvědomila, jak by mi bývalo usnadnilo situaci, kdybych některé znalosti získala dříve. Sama jsem prošla mnoha kurzy a školeními pro seberozvoj, abych úspěšně zvládala práci v top managementu korporátní společnosti, a vím, jak cenné impulsy mi přinesly do života. Využívám těchto zkušeností při mentoringu, kdy sdílím s klientem své zkušenosti, které cítím, že by se mu mohly hodit v jeho situaci.

Mentoring provádím buď samotný či ve spojení s koučováním. Na rozdíl od čistého koučování, kdy platí zásada, že klient nachází řešení sám a kouč mu neradí, pouze jej vede správnými otázkami, pak u kombinace mentoringu s koučováním si klient vybírá ze sdílených zkušeností a koučováním dojde k volbě, jak je vhodně využít.

Pomáhám firmám například nastavit vhodnou organizační strukturu a zhodnotit efektivitu jednotlivých pozic.

 

Oblasti mentoringu

Využívám kromě zkušeností z působení v mezinárodní korporátní společnosti i zkušenosti získané v rámci bývalé profese vysokoškolského asistenta, vědeckého pracovníka a vedoucího kvality akreditované laboratoře.

Mentoringový program VŠCHT

Díky své původní profesi doktora mikrobiologie a inženýra biochemie jsem se rozhodla sdílet zadarmo se studenty a vědeckými pracovníky své zkušenosti z dob působení v akademickém světě i průmyslu, a jsem zařazena v mentoringovém programu VŠCHT (http://kariera.vscht.cz/mentoring, http://www.zenyaveda.cz/mentoring/pro-zacinajici-vedkyne-a-vedce), kde pomáhám postgraduálním studentům a postdoktorandům s nastavením priorit, rozhodnutím, jakým směrem se dále ubírat a jak, s nastavením cílů a nalezení kroků k jejich dosažení.

Školení a semináře

Dle přání klientů (většinou firem) připravuji školení či semináře na různá témata.

Seznam mých oblíbených:

„Jak se chytá zlatá muška aneb umění vnímat štěstí“

„Střípky z čínské medicíny a jejich využití v životě“

„Změna – proč bolí a jak na to, aby bolela co nejméně?“

„Time management“

„Efektivní komunikace a odstranění komunikačních bariér“


Mondelez International
VŠCHT
Hangar Films
Bonuss.cz
TE connectivity
Monte Video production
Monte Video production

Když nám dochází baterky, zavoláme si Ivanu. Během týmového koučování s ní přijdeme pokaždé na spoustu řešení a hlavně získáme elán a tah na branku do dalších projektů. Typologie DiSC nám zase pomohla pochopit navzájem své potřeby a silné stránky, i nastavení různých lidí, čehož využíváme v profesním životě v práci se zákazníky i v osobním životě. Kromě toho, že čas strávený s Ivanou vždy přinese ovoce, musím říct, že nás koučink, školení či trénink typologie vždy velmi bavil a prožili jsme skvělý den.

BonussCZ, s.r.o
Klára Choulíková
ředitelka reklamní agentury

Cookies