Týmový koučink

"Všechno je obtížné, než se to stane snadným."
podpis-3.png

Jak probíhá týmové koučování

Tým za podpory kouče stanovuje společně témata a cíle, na kterých chce pracovat a hledá optimální cesty k dosažení těchto cílů. Kouč zde nevystupuje jako expert na konkrétní problematiku, ale jako expert na proces hledání řešení.

Kouč aktivně zapojuje do práce všechny účastníky, kdy prostřednictvím otázek a koučovacích postupů zvyšuje uvědomění členů týmu o jejich situaci a o řešeném problému a umožňuje nalezení nejvhodnějšího postupu řešení.

Po koučování týmu dochází k uvolnění potenciálu týmu, odstranění bariér a zvýšení efektivnosti a synergie týmu, tým tzv. chytí nový vítr do plachet a chuť do práce.

Ve výsledku šetří zdroje organizace a čas účastníků.

Týmové koučování probíhá jako půldenní až denní setkání v týdenní až měsíční frekvenci dle potřeb týmu.

Příklady cílů týmového koučinku

 1. Zlepšení týmové spolupráce a výsledků týmu.
 2. Vyřešení problémů s komunikací v týmu.
 3. Koordinace činností v týmu
 4. Vyjasnění týmových rolí, týmových pravidel, týmové vize.
 5. Dosažení konkrétních výstupů, příprava strategie, řešení konkrétního projektu.
 6. Motivace a hledání hodnot práce pro jednotlivce a tým
 7. Zlepšení manažerského vedení
 8. Zlepšení spolupráce mezi jednotlivými odděleními společnosti

Kde a proč je týmový koučink účinný

U nově vznikajících týmů, které díky koučinku rychleji překonají počáteční období nového týmu a přejdou dříve do fáze plné výkonnosti.

 • Zapojuje všechny účastníky a předává jim zodpovědnost k následné činnosti
 • Zaměřuje se na cíle, jejich význam, účel a smysl

U více i méně efektivních týmů, které chtějí přejít na novou úroveň spolupráce a využít maximálně svého potenciálu.

 • Zlepšuje vztahy mezi pracovníky v týmu a vytváří motivující prostředí
 • Pomáhá odblokovat staré návyky a způsoby myšlení, tím pak podporuje kreativitu členů

Před zahájením týmového koučinku je vždy třeba setkání s vedoucím týmu a vyjasnění jeho očekávání. 

Možnost spojení s typologií DiSC® >>


Mondelez International
VŠCHT
Hangar Films
Bonuss.cz
TE connectivity
Monte Video production
Monte Video production

Člověk, který pracuje na velké změně ve svém týmu, nesmírně ocení partnerství a lidský přístup, který Ivana jako koučka a lektorka poskytuje. Koučink s Ivanou byla úžasná mobilizace mých vlastních sil a dovedností a jejich navedení správným směrem.

Ivana dokáže vytvářet atmosféru důvěry a pochopení, opravdu naslouchá a vnímá druhého. Můj tým oslovila nesmírnou lidskostí, laskavostí a pochopení v nelehké době. Zároveň je schopná pronikavého vzhledu do diskutované situace a nechává vždy prostor k rozvoji vlastních myšlenek.

S Ivanou jsme měla možnost absolvovat jak osobní koučink, tak i workshop, kde pracovala s mým týmem na předávání zpětné vazby z typologie DiSC, ve kterých byly uplatněny koučovací přístupy práce s týmem. Vždy to byl vyjímečný zážitek. Dokáže nadchnout, ale je zároveň praktik a pragmatik. Spolupráce s Ivanou je pro mě zdrojem pozitivní energie, užitečných uvědomění a samozřejmě radosti.

TE Connectivity 
Michaela Šotolová
Senior HR Plant Manager

Když nám dochází baterky, zavoláme si Ivanu. Během týmového koučování s ní přijdeme pokaždé na spoustu řešení a hlavně získáme elán a tah na branku do dalších projektů. Typologie DiSC nám zase pomohla pochopit navzájem své potřeby a silné stránky, i nastavení různých lidí, čehož využíváme v profesním životě v práci se zákazníky i v osobním životě. Kromě toho, že čas strávený s Ivanou vždy přinese ovoce, musím říct, že nás koučink, školení či trénink typologie vždy velmi bavil a prožili jsme skvělý den.

BonussCZ, s.r.o
Klára Choulíková
ředitelka reklamní agentury

Cookies