Typologie DiSC®
jednotlivců 
a týmu 

“Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.“ 
podpis-1.png

Co je to typologie DiSC®:

DiSC® je jeden z nejvíce používaných osobnostních instrumentů na světě a používá se hlavně právě při práci s vývojem týmové spolupráce a komunikace. 

K čemu slouží DiSC®

  1. DiSC je metoda, která umožňuje každému jednotlivci poznat o něco lépe sám sebe a pochopit druhé.
  2. DiSC měří především člověkem preferovaný a pro něj typický způsob chování, rozhodování, a komunikační styl.
  3. Pomáhá pochopit silné stránky každého jedince a naopak důvody, proč mu některé situace nevyhovují.
  4. Na základě poznání si každý může určit, jak své přednosti využije a jak může rozšířit spektrum svého typického chování v různých situacích tak, aby se cítil lépe,  předcházel konfliktům, či byl efektivnější.

Obdržíte osobní analýzu s popisem motivace, pracovních návyků, silných a slabých stránek a doporučeními, jak jednat v různých situacích.
(DiSC® Typologie Osobnosti)

DiSC® je výhodné použít při zahájení osobního koučinku, protože klient si lépe uvědomí kým je a jaké přístupy jsou pro něj vhodné a proč. Uvědomění se mu pak velmi dobře propojuje s životními situacemi a umožňuje nalézt jedinečné řešení.

Možnost spojení s týmovým koučinkem >>

Velmi ráda zařazuji DiSC jako odrazový můstek pro týmový koučink. Pomáhá bourat komunikační bariéry v nefunkčním týmu či posiluje vztahy v týmu funkčním a umožňuje spolu s týmovým koučinkem chytit nový vítr do plachet a chuť do práce pro dosažení společných cílů. 

Po zkušenostech s týmy v korporátních společnostech i v menších firmách víme, že u provádění typologie týmu bývá legrace a ohlasy na konci setkání jsou vždy velmi pozitivní.  

Každý si po předchozím společném seznámení s metodou odnese osobní analýzu s popisem motivace, pracovních návyků, silných a slabých stránek a doporučeními, jak jednat v různých situacích. 

Kromě toho si odpočine od každodenních starostí, účastníci se zamyslí sami nad sebou a prožijí příjemně strávený čas se svými kolegy. 

Výhodou je možnost pro šéfa obdržet též analýzu týmu jako celku a vidět, na co je třeba se zaměřit.
(DiSC® Typologie Týmu)

ana-osob-small.jpg ana-tym-small.jpg
Analýza
DiSC® Typologie Osobnosti
Analýza
DiSC® Typologie Týmu

Ukázka analýz DiSC®

je jeden z nejvíce používaných osobnostních instrumentů na světě a používá se hlavně právě při práci s vývojem týmové spolupráce a komunikace.

pdf-ico.png grouprepor… Team Dimensions Profile 2.0 Group Report
pdf-ico.png disc_typol… DISC® typologie týmu
pdf-ico.png disc_typol… DISC® typologie osobnosti
pdf-ico.png timemaster… Time Mastery Profile indivitual report
pdf-ico.png personalli… Personal Listening Profile individual report
pdf-ico.png management… Management profile ukázka
Mondelez International
VŠCHT
Hangar Films
Bonuss.cz
TE connectivity
Monte Video production
Monte Video production

…co mi utkvělo v mysli, je určitě cvičení, které ukázalo, že je možná změna. Také bylo hodně zajímavé, jak jsme se „řadily“ do D,I,S,C vs opravdu to, co vyšlo v testech. Obojí je příklad toho, že kdyby někdo jen odprezentoval, tak bychom odkývaly, myslely si, že jsme pochopily, ale otázka, zda bychom opravdu pochopily. Takže tohle jsem brala jako dobrou názornou „pomůcku“. …

Jinak osobně si myslím, že bylo strašně fajn, že jsme se zúčastnily všechny – poznaly se navzájem. V minulosti si myslím, že jsme měly nějaké rozpory s kolegyní. No a teď bych to hodnotila tak, že o „tom“ víme, každá se snažíme k druhé přistupovat jinak – pochopit, jaká je ta druhá a dle toho více vysvětlit/vcítit se do té druhé.

účastnice workshopu
TE Connectivity 

„…myslím, že jsem se zlepšila ve vyjadřování – mnohdy má člověk něco v sobě a neví jak se nebo „to“ vymáčknout. Takže za mne bych řekla, že teď nahlas formuluji to, co potřebuji/mám na mysli. Fázi 1  - říci to, mám za sebou. No a snažím se dokončit fázi 2 a to neříkat to naštvaně, spíš vysvětlit, proč je pro mne důležité, abych věděla/účastnila se…
Typologii bych definovala jako pochopení. Jak sebe sama, tak ostatních, pochopení situací apod.“

účastnice workshopu
TE Connectivity 

Cookies